Barbora Didžiokienė. Mažosios dailininkės prisiminimai, II.

Barbora Didžiokienė 1

Barbora Didžiokienė. Mažosios dailininkės prisiminimai, II. Sudarė Ramutė Rachlevičiūtė. Vilnius: VU Lyčių studijų centras; VU leidykla, 2015. 406 p.

ISBN 978-609-459-654-4.