VU Doktorantūros studijos Filosofijos ir Komunikacijos fakultetuose

VU Doktorantūros studijos_KF ir FSF

VU Doktorantūros studijos Filosofijos ir Komunikacijos fakultetuose. Metodinė studija. Sudarė: Šaulauskas M.P, Vaškevičienė Stasė. Vilniaus universitetas, 2008.