Žurnalistikos tyrimai, 2016

Journalism research_2016

Žurnalistikos tyrimai. Mokslo darbų žurnalas. Vilnius, 2016, Nr. 10. 201 p.

ISSN 2029-1132