BRAŽIŪNAS, M. Žurnalistikos laukas okupuotoje Lietuvoje (1940–1944)

M.Bražiūnas

BRAŽIŪNAS, Mantas. Žurnalistikos laukas okupuotoje Lietuvoje (1940–1944). Daktaro disertacija.
Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija (08 S). Vilniaus universitetas, 2017.