Žurnalistikos tyrimai, 2016

Žurnalistikos tyrimai. Mokslo darbų žurnalas. Vilnius, 2016, Nr. 11. 159 p.

ISSN 2029-1132