Parlamento studijos, 2009, Nr. 8

Parlamento studijos. Mokslo darbai. 2009, Nr. 8.

ISSN 1648-9896.