PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ, R. ir kt. Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai

R.PaukstyteSakniene,V.Savoniakaite,Z.Saknys,I.Sidiskiene_Lietuvos kultura_Aukstaitijos paprociai

PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ, Rasa; SAVONIAKAITĖ, Vida; ŠAKNYS, Žilvytis; ŠIDIŠKIENĖ, Irma. Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. 216 p.

ISBN 978-9986-780-96-0

UDK 392(474.5)