Katalogas

0 MOKSLAS IR ŽINIOS. ORGANIZAVIMAS. KOMPIUTERIŲ MOKSLAS. INFORMACIJA. DOKUMENTACIJA. BIBLIOTEKININKYSTĖ. INSTITUCIJOS. SPAUDA

00 Įvadas. Žinių ir kultūros pagrindai

01 Bibliografija ir bibliografinės priemonės. Katalogai

02 Bibliotekininkystė

030 Bendrieji informaciniai leidiniai (kaip dalykas)

050 Serialiniai (tęstiniai) leidiniai. Periodika

06 Organizacijos

070 Newspapers. The Press. Journalism

08 Mišraus pobūdžio darbų rinkiniai

09 Rankraščiai. Reti ir nepaprasti darbai

1 FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA

159.9 Psichologija

16 Logika. Gnoseologija. Pažinimo teorija. Logikos metodologija

17 Moralės filosofija. Etika. Praktinė filosofija

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

21/29 Religinės sistemos. Religijos ir tikėjimai

3 VISUOMENĖS MOKSLAI. STATISTIKA. POLITIKA. EKONOMIKA. TEISĖ. VALDYMAS. ŠVIETIMAS

303 Visuomenės mokslų metodai

311 Statistika kaip mokslas. Statistikos teorija

32 Politika

33 Ekonomika. Ekonomikos mokslai

34 Teisė. Teisės mokslas

35 Viešasis administravimas. Vyriausybė. Ginkluotosios pajėgos

37 Švietimas

39 Kultūrinė antropologija. Etnografija. Papročiai. Elgsena. Tradicijos. Gyvenimo būdas. Folkloras

5 MATEMATIKA. GAMTOS MOKSLAI

6 TAIKOMIEJI MOKSLAI. MEDICINA. TECHNIKA

64 Namų ekonomika. Namų ūkio mokslas. Namų ruoša

65 Ryšių ir transporto pramonė. Sąskaityba. Verslo vadyba. Viešieji ryšiai

7 MENAS. KŪRYBA. PRAMOGOS. SPORTAS

72 Architektūra

75 Tapyba

76 Grafikos menas. Grafika

77 Fotografija ir panašūs procesai

78 Muzika

79 Rekreacija. Pramogos. Žaidimai. Sportas

8 KALBA. KALBOTYRA. GROŽINĖ LITERATŪRA

80/81 Bendrieji kalbotyros ir literatūros klausimai. Filologija. Kalbotyra ir Kalbos

82 Grožinė literatūra

820/89 Grožinė literatūra pagal kalbas ir/arba atskirų šalių grožinė literatūra

9 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJOS. ISTORIJA

902/908 Archeologija. Priešistorė. Kultūrinės liekanos. Kraštotyra

91 Geografija. Žemės ir atskirų kraštų tyrinėjimas. Kelionės. Regioninės geografija

92 Biografijos mokslas

93/94 Istorija

DISERTACIJOS, JŲ SANTRAUKOS, HABILITACIJA

KITA

Konferencijų medžiaga

Periodiniai, tęstiniai leidiniai

Knygotyra

Parlamento studijos

Informacijos mokslai

 The international communication gazette

Žurnalistikos tyrimai

Kiti periodiniai, tęstiniai leidiniai

Kiti leidiniai